Hava perdesi
Hava perdesi


Hava Perdesi

 

İnce Uzun ve Yuksek hızlı hava akımı sağlayacak şekilde imal edilmiş ürünlerdir.

 

Hava perdesi, iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş (yani şartlandırılmış) havanın kalitesini muhafaza ederek, dış ortamda bulunan olumsuz havanın (sıcak-soğuk-kirli hava-nem-toz-sinek) iç ortama girmesini (Montaj şekline göre yatay veya dikey hava akımı ile ) belirli hızda hava üfleyerek perdeleme yaparak engelleyen cihazlardır.

 

HAVA PERDESİNİN AMACI NEDİR?

 

Hava perdesinin kullanım amacı; iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş havayı muhafaza ederek enerji tasarrufu sağlamak, dış ortamdan gelecek soğuk veya sıcak, tozlu, kirli havanın, haşeratların girmesini önlemeye yönelik verimli şekilde çalışarak gizli bir kapı oluşturmaktır. Hava perdesi, her iki bölümü birbirinden yalıtmak suretiyle ayırır.

İki ortam arasındaki izolasyonu, ortam ve mevsim şartlarına göre maksimum düzeyde sağlar. Bu sayede hem kapalı bir kapı görevi görür, hem de kapalı bir kapının yaratmış olduğu ( müşteri-giriş-çıkış vb) sorunları ortadan kaldırır.

 

 

HAVA PERDESİ NERELERDE KULLANILIR?

 

Farklı ısı ortamlarının yaratılması istenilen durumlarda

Isı izolasyonu veya muhafazasının zorunlu olduğu hallerde

Çalışma ortamı konfor şartlarının muhafazasında

Çalışma ortamlarının hijyenik yaşam alanları olarak korunmasında

Enerji tasarrufu ve Müşteri sirkülasyonun maksimum duzeyde sağlanılmasının istediği durumlarda

Hava perdeleri; Oteller, Mağazalar, Hastaneler, Marketler, Restaurantlar, Kafeler, Pasaj içi kapı-açıklıklar, Sağlık merkezleri, Alışveriş merkezleri, Havaalanları, Kuyumcular, Eczaneler, Soğuk odalar v.b. işyerlerinde kullanılabilir.

 

 

HAVA PERDESİNİN VERİMLİLİĞİ

 

Hava perdesinin verimliliğini artıran en önemli faktörler :

 

·          Kapı açıklığının korunma kalitesi –havanın tüm açıklığı kapsaması

·          Kapı-Mahal-Kullanım amacı – iç ve dış ortam şartlarına göre uygun cihazın seçilmesi.

·          Doğru Kurulum ve montajın yapılması

·          Açıklık veya seçilen kapıda hava perdesinin hava akışı; Kendi başına doğal sirkülasyonun olduğu ortamlarda

 

Isı ve nem kaybını önleyen bir kapı görevi görmesi açısından önemlidir. Bunun içinde yer seviyesindeki hava akışı 1,5 – 2,0 m/s den az olmamalıdır.

 

HAVA PERDESİNİN GUVENLİĞİ

 

Hava perdelerinde, özellikle elektrikli ısıtıcılı tiplerde, Dünya stаndartlarının gerekliliği olan ek güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Donanım ve kabloloma CE ve İlgili Direktiflerinin gerekliliği olan İnsan ve Çevre Sağlığını ön planda tutan norm ve özellikleri taşımalıdır.

EN-60335 / EN 60335-2-30 / LVD / EMC 89/336 Elektromanyetik uyumluluk direktiflerine göre üretilmelidir.

Her ürünün; imalat aşamasından tek-tek devreler ve imalat aşamasından sonra bütün sistem olarak test edildikten sonra ambalajlanması ve son kullanıcıya kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Kurulum –Montaj ve Devreye alma işlemlerinin yetkili kişi ve kurumlarca yapılmasının sağlanması ve takibinin yapılması insana ve çevreye olan sorumlulukların bir gereği olarak görülmeli –sağlanması yerine getirilmesi gerekmektedir.


 

Hava perdesi
Hava perdesi